Wróć do artykułów

Zebranie właścicieli decyduje o ostatecznym porządku obrad zebrania

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
15.02.2011

Wyrokiem z dnia 29 września 2010r. (sygn. akt V CSK/52/10) Sąd Najwyższy po raz kolejny potwierdził, że zebrania właścicieli lokali (wspólnoty mieszkaniowej) nie są obarczone nadmiernym rygoryzmem formalnym, w szczelności dopuszczalne jest podjęcie uchwały przez właścicieli mimo iż nie została ona ujęta w porządku obrad ustalonym przez zarząd nieruchomości.

V CSK 52/10 – wyrok z dnia 29 września 2010 r.

Zebranie właścicieli lokali może podejmować uchwały również w sprawach, które nie zostały ujęte w porządku obrad ustalonym przez zarząd (zarządcę).

Źródło: Biuletyn Sądu Najwyższego 1/2011