Wróć do artykułów

Granice rozpoznania środka odwoławczego w sprawie karnej

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
25.04.2011
Wyrokiem z dnia 5 stycznia 2011r., sygn. akt V KK 64/10 Sąd Najwyższy potwierdził, że zarzuty stawiane zaskarżonemu przeczeniu mogą znaleźć się również w uzasadnieniu środka odwoławczego, a nie wyłącznie w jego petitum. Poniżej pełna treść omawianej tezy Sądu Najwyższego.

Wyrok z dnia 5 stycznia 2011 r., V KK 64/10

Teza: Chociaż jest pożądane, by środek odwoławczy był konstruowany w sposób przejrzysty, a więc grupował w tzw. petitum wszystkie zarzuty stawiane skarżonemu orzeczeniu, to granice rozpoznania wyznacza treść całego środka odwoławczego, jeżeli z niej wynika zamiar zaskarżenia.

Źródło: Biuletyn Prawa Karnego 3/2011