Wróć do artykułów

Art. 5 kc nie jest skuteczny przeciwko zarzutowi nieważności testamentu

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
30.04.2011
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 grudnia 2010r. po raz kolejny potwierdził, że art. 5 kc powinien być stosowany wyjątkowo, w szczególności nie może być podstawą nieuwzględnienia zarzutu nieważności testamentu z powodu sporządzenia go w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. W świetle aktualnych poglądów tak doktryny, jak i orzecznictwa sądowego wydaje się, że art. 5 kc nie może stanowić podstawy nieuwzględnienia zarzutu nieważności czynności prawnej – chyba, że ochrona na podstawie art. 5 kc miałaby mieć charakter tymczasowy.

IV CSK 248/10

Przepis art. 5 k.c. nie może stanowić podstawy nieuwzględnienia zarzutu nieważności testamentu z powodu sporządzenia go w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.

Źródło: Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2011