Wróć do artykułów

Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej wystarcza do wykreślenia wspólnika z księgi wieczystej

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
14.06.2011
Zgodnie z Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 135/10), oświadczenie wspólnika spółki cywilnej dokonane w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym jest wystarczającą podstawą do wykreślenia go z księgi wieczystej nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania będącego współwłasnością łączną wszystkich wspólników spółki.
Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 10 czerwca 2011 r. (sygn. akt III CZP 135/10).Jeżeli majątek wspólników spółki cywilnej obejmuje nieruchomość albo prawo wieczystego użytkowania, wystarczającą podstawą wykreślenia wpisu w księdze wieczystej wspólnika występującego ze spółki jest jego oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w spółce, złożone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.). Źródło: Sn.pl