Wróć do artykułów

Odpowiedzialność członka zarządu wobec wierzycieli spółki

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
29.06.2011
Odpowiedzialność członka zarządu wobec wierzycieli spółki

W wyroku z dnia 10 lutego 2011r. Sąd Najwyższy potwierdził, że członek zarządu, broniąc się przed odpowiedzialnością z art. 299 k.s.h. zostaje zwolniony z odpowiedzialności wobec wierzyciela spółki, w części w której wykaże, że mimo niezgłoszenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości, wierzyciel spółki nie poniósł szkody.
IV CSK 335/10

Członek zarządu spółki z o.o. może zwolnić się w części od odpowiedzialności przewidzianej w art. 299 § 1 k.s.h. przez wykazanie w jakim zakresie wierzyciel nie poniósł szkody, pomimo niezgłoszenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości.
Źródło: Biuletyn SN nr 4/2011