Wróć do artykułów

Spółka jawna jako pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
04.08.2011

Sąd Najwyższy w dniu 21.7.2011 r. (sygn. akt I KZP 7/11), po rozpoznaniu zagadnienia prawnego „czy spółka jawna może brać udział w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego ” postanowił odmówić podjęcia uchwały z przyczyn proceduralnych uznając, że przedstawione pytanie prawne  jest postawione zbyt abstrakcyjnie i nie łączy się z rozpatrywanym przez sąd ad quem zażaleniem.

Jednakże mimo odmowy podjęcia uchwały Sąd Najwyższy w uzasadnieniu w sposób przekonujący wywiódł, że spółka jawna może występować w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego.

 

TEZA:

Spółka jawna może występować w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego, gdyż stosuje się wobec niej odpowiednio przepisy o osobach prawnych (art. 331 § 1 KC).

Źródło: http://www.sn.pl.