Wróć do artykułów

Skutki odstąpienia od umowy o roboty budowlane wynikają z etapu budowy na jakim nastąpiły oraz zachowania stron.

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
27.09.2011
Zgodnie z Wyrokiem Sadu Najwyższego (Sygnatura akt: I CSK 696/10) w razie odstąpienia od umowy o roboty budowlane, celem określenia jego skutków należy brać pod uwagę w szczególności stopień zaawansowania wykonywanych prac, podzielność przedmiotu umowy, oraz zachowanie stron umowy:
„W razie odstąpienia od umowy trzeba brać pod uwagę to, czy świadczenie jest podzielne i jak strony zachowywały się po rozwiązaniu kontraktu. Ma to znaczenie dla zasad na jakich powinny one rozliczać niedokończony kontrakt.”
Sąd Najwyższy podkreślił, iż w przypadku umów o roboty budowlane, które są wykonywane, a następnie odbierane przez inwestora protokołami odbiorów częściowych skutek odstąpienia w postaci przyjęcia, że umowa nie została zawarta nie powinien co do zasady znaleźć zastosowania z uwagi na nadzwyczaj skomplikowane rozliczenia między stronami – w szczególności związane z rozliczeniem należności publicznoprawnych. Źródło: Rzeczpospolita  z 20 września 2011 roku