Wróć do artykułów

Opublikowanie w prasie informacji majątkowych dotyczących osoby publicznej

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
06.10.2011
Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 20.04.2011, sygn. akt I CSK 500/10 rozstrzygnął konflikt między prawem do prywatności osoby publicznej, a prawem do informacji społeczeństwa o istotnych sprawach takiej osoby poprzez uznanie, że co do zasady nie jest bezprawne publikowanie w prasie danych dotyczących majątku osoby publicznej.

Teza wyroku:
„Opublikowanie w prasie informacji dotyczących zadłużenia osoby publicznej, struktury właścicielskiej i majątku spółek, w których ta osoba jest wspólnikiem, a także informacji dotyczących podmiotów, z którymi te spółki prowadzą współpracę handlową, nie jest bezprawne.”

Źródło: Biuletyn SN rok 2011, Nr 7