Wróć do artykułów

Skuteczność umowy przeniesienia własności względem masy upadłości

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
09.11.2011
Uchwałą z dnia 28 października 2011r. Sąd Najwyższy uznał, że przeniesienie własności rzeczy lub innego prawa dokonane w celu zabezpieczenia wierzytelności jest skuteczne wobec masy upadłości także wtedy, gdy umowa uzyskała datę pewną w sposób określony w art. 81 § 2 i 3 KC.
Poniżej treść uchwały.
Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 2011-10-28, III CZP 33/11
Umowa przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności (art. 84 ust. 2 ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) jest skuteczna wobec masy upadłości także wtedy, gdy uzyskała datę pewną w sposób określony w art. 81 § 2 i 3 KC.
Źródło: www.sn.pl