Wróć do artykułów

Prawo ubezpieczonego do samochodu zastępczego

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
28.11.2011

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011r. (sygn. akt III CZP 5/11) wskazała, że ubezpieczony, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu, niezależnie od tego czy jest konsumentem czy przedsiębiorcą ma prawo do samochodu zastępczego, którego koszt wynajęcia pokrywa ubezpieczyciel.

Poniżej teza uchwały:

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 5/11).

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.

Źródło: SN.pl