Wróć do artykułów

Wzruszalny charakter domniemania zgodności prawa wpisanego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
27.12.2011
W wyroku z dnia 21 czerwca 2011r. (sygn. akt I CSK 555/10) Sąd Najwyższy potwierdził, że domniemanie zgodności prawa jawnego z księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jest domniemaniem wzruszalnym i może być ono kwestionowane w każdym postępowaniu, w którym kwestia kto jest właścicielem nieruchomości jest przesłanką rozstrzygnięcia danej sprawy.
I CSK 555/10 Wyrok z dnia 21 czerwca 2011 r.
Domniemanie zgodności prawa jawnego z księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jest domniemaniem wzruszalnym; wpis prawa własności ma charakter deklaratywny i może zostać obalony nie tylko w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ale także w każdym postępowaniu, w którym kwestia ta stanowi przesłankę rozstrzygnięcia.Źródło: Biuletyn Sądu Najwyższego nr 11/2011