Wróć do artykułów

Żądanie stwierdzenia nieważności uchwały musi zostać złożone w ustawowym terminie

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
24.01.2012
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 września 2011r. (sygn. akt I CSK 710/10) potwierdził, że wspólnik spółki z o.o. może domagać się stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników wyłącznie w terminach określonych w art. 252 § 3 ksh. Prawo wspólnika do żądania stwierdzenia nieważności uchwały wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż z upływem trzech lat od dnia powzięcia uchwały.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2011r. sygn. akt  I CSK 710/10

Wspólnik nie może na podstawie art. 252 § 4 k.s.h. żądać stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o., jeśli – ze względu na upływ terminu określonego w art. 252 § 3 k.s.h. – nie jest dopuszczalne jej zaskarżenie.