Wróć do artykułów

Wadliwość rzeczy oznaczonej co do tożsamości uprawnia kupującego do uchylenia się od złożonego oświadczenia woli.

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
03.02.2012
Wadliwość rzeczy oznaczonej co do tożsamości uprawnia kupującego do uchylenia się od złożonego oświadczenia woli.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012r. (sygn. akt 90/11) kupujący, w przypadku zakupienia wadliwej rzeczy oznaczonej co do tożsamości ma prawo uchylić się od oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu  lub skorzystać z uprawnienia z tytułu rękojmi.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r. (sygn. akt III CZP 90/11).W razie nabycia wadliwej rzeczy oznaczonej co do tożsamości kupujący może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi albo uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.
Źródło: SN.pl