Wróć do artykułów

Charakter prawny listu intencyjnego

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
20.02.2012
Sąd Najwyższy wskazał jakie charakter prawny w procesie przedkontraktowym ma list intencyjny. Zdaniem Sądu list intencyjny, w którym strony złożyły oświadczenia woli wyraża jedynie wolę zawarcia umowy po przeprowadzeniu procesu negocjacji.
V CSK 425/10– wyrok z dnia 6 października 2011 r. Wspólny list intencyjny, zawierający oświadczenie woli obu stron, z reguły wyraża jedynie wolę zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji.
Źródło: Biuletyn SN nr 1/2012