Wróć do artykułów

Prawo do miarkowania przez Sąd roszczenia byłego agenta z tytułu świadczenia wyrównawczego

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
24.02.2012
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2011 r. art. 322 kpc, statuujący możliwość miarkowania wysokości żądania powoda w przypadku trudności dowodowych, stosuje się również do roszczenia o świadczenie wyrównawcze przysługujące agentowi w przypadku rozwiązania umowy agencyjnej, przy spełnieniu przesłanek z art. 7643 § 1 kc.

IV CSK 650/10 – wyrok z dnia 29 września 2011 r

Przepis art. 322 k.p.c. ma zastosowanie do ustalenia świadczenia przewidzianego w art. 7643 § 1 kc

Źródło: Biuletyn SN 1/2012