Wróć do artykułów

Obowiązek uregulowania przez sąd kontaktów rodziców z dzieckiem w wyroku rozwodowym

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
08.06.2012

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2012r. (sygn. akt III CZP 72/11) – Sąd zawsze orzeka w wyroku rozwodowym o sposobie utrzymywania przez rodziców kontaktów z dzieckiem, również w przypadku gdy uzgodnią oni sposób i częstotliwość kontaktów w drodze porozumienia.

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 5 czerwca 2012 r. (sygn. akt III CZP 72/11).Porozumienie małżonków o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie nie zwalnia sądu z obowiązku orzeczenia o tych kontaktach w wyroku rozwodowym (art. 58 § 1 k.r.o.).

Źródło: Biuletyn Sądu Najwyższego.