Wróć do artykułów

Prawo byłego członka zarządu do żądania przywrócenia do pracy

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
03.07.2012
Prawo byłego członka zarządu do żądania przywrócenia do pracy

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 16 maja 2012r. (sygn. akt III PZP 3/12) wskazał, że w przypadku rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu spółki z naruszeniem przepisów prawa pracy, członek zarządu może wystąpić z roszczeniem o przywrócenie go do pracy.

Uchwała SN, sygn. akt III PZP 3/12 – z dnia 16 maja 2012 r. w składzie 7 sędziów na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

W przypadku rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej odwołanym na podstawie art. 203 § 1 lub art. 370 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) nie jest wyłączone roszczenie o przywrócenie do pracy.