Wróć do artykułów

Ochrona dóbr osobistych uczestników dyskusji internetowej

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
16.07.2012
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2012r. (sygn. akt V CSK 109/11) wskazał, że uczestnicy dyskusji na forum internetowym podlegają ochronie dóbr osobistych przed zachowaniami wykraczającymi poza dopuszczalną formułę dyskusji.
V CSK 109/11– wyrok z dnia 8 marca 2012 r. Ochrona dóbr osobistych osoby uczestniczącej w wymianie poglądów na forum internetowym nie jest wyłączona, jeżeli kierowane przeciwko niej wypowiedzi nie mieszczą się w dopuszczalnej formule dyskusji.
Źródło: Biuletyn SN nr 6/2012