Wróć do artykułów

Prawo akcjonariusza do zaskarżania uchwał rady nadzorczej

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
30.07.2012
Sąd Najwyższy wskazał w wyroku z dnia 14 marca 2012r. (sygn. akt 252/11), że interes prawny akcjonariusza w zaskarżeniu uchwały rady nadzorczej spółki istnieje wtedy gdy uchwała, którą chce zaskarżyć akcjonariusz, wywiera skutki w sferze jego praw członkowskich.

II CSK 252/11– wyrok z dnia 14 marca 2012 r. Akcjonariusz ma interes prawny w zaskarżeniu uchwały rady nadzorczej spółki, jeżeli uchwała ta wywiera skutki w sferze jego praw członkowskich (art. 189 k.p.c.).
Źródło: Biuletyn SN nr 6/2012