Wróć do artykułów

Podstawa odpowiedzialności w przypadku wylania wody z lokalu do innego lokalu

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
01.10.2012
Sąd Najwyższy z dniu 18 lipca 2012r. udzielił odpowiedzi na pytanie prawne o następującej treści:Czy podstawę odpowiedzialności za szkodę spowodowaną wylaniem się wody w budynku z lokalu położonego wyżej do lokalu usytuowanego niżej stanowi przepis art. 433 Kodeksu cywilnego?

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r. (III CZP 41/12 Skład 3 sędziów):

Artykuł 433 k.c. nie stanowi podstawy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wylaniem wody w budynku z lokalu do innego lokalu.
Z tych przyczyn odpowiedzialność ta kształtuje się co do zasady na zasadach ogólnych (art. 415 kc), a poszkodowany musi wykazać w szczególności winę sprawcy zalania.

Źródło: SN.pl