Wróć do artykułów

Wyłączenie umowne obowiązku wydzierżawiającego udzielenia dzierżawcy trzymiesięcznego terminu do zapłaty czynszu jest zgodne z prawem

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
19.10.2012
Wyłączenie umowne obowiązku wydzierżawiającego udzielenia dzierżawcy trzymiesięcznego terminu do zapłaty czynszu jest zgodne z prawem.

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2012r. (sygn. akt III CZP 52/12) strony umową dzierżawy mogą wyłączyć obowiązek udzielenia dzierżawcy dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu, który to obowiązek statuuje art. 703 kodeksu cywilnego.

Źródło: SN.plIII CZP 52/12Skład 3 sędziów

Data orzeczenia: 11 października 2012 r.

Czy przepis art. 703 zdanie drugie k.c. ma charakter bezwzględnie obowiązujący? Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2012 r.Strony umowy dzierżawy mogą wyłączyć obowiązek wydzierżawiającego udzielenia dzierżawcy dodatkowego terminu trzymiesięcznego do zapłaty zaległego czynszu (art. 703 zdanie drugie k.c.).