Wróć do artykułów

Przesłanki skuteczności skargi pauliańskiej (art. 527 kc)

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
11.12.2012
Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 października 2011r. (sygn. akt IV CSK 39/11):

Stanowiąca przedmiot skargi pauliańskiej czynność prawna dłużnika, powodująca zmniejszenie jego majątku, nie może być uznana za krzywdzącą wierzycieli, jeżeli dłużnik w zamian za swoje świadczenie uzyskał ekwiwalent, który znajduje się w jego majątku lub został wykorzystany na zaspokojenie wierzycieli.

Źródło: Biuletyn SN Izba Cywilna nr 10/2012