Wróć do artykułów

Rozwód a obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
12.12.2012
Jak wskazał Sąd Najwyższy, w sprawie o rozwód obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny orzekany w trybie zabezpieczenia może obejmować koszty utrzymania pełnoletnich dzieci stron.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r. (sygn. akt III CZP 77/12)

W sprawie o rozwód sąd może na wniosek jednego z małżonków orzec o obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia w czasie trwania postępowania potrzeb rodziny, także obejmujących koszty utrzymania pełnoletnich dzieci.

Źródło: www.sn.pl