Wróć do artykułów

Podwyższenie kapitału na mocy art. 257 § 1 ksh – tylko wspólnicy sp. z o.o. mogą objąć udziały

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
19.01.2013
W dniu 17 stycznia 2013r. Sąd Najwyższy podjął ważną uchwałę (sygn. akt III CZP) zgodnie z którą jedynie wspólnicy spółki z o.o. mogą obejmować udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w trybie art. 257 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych.
Poniżej treść rzeczonej uchwały:
Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Źródło: www.sn.pl