Wróć do artykułów

Prokurent nie odpowiada na podstawie art. 373 prawa upadłościowego i naprawczego

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
17.04.2013
Prokurent nie odpowiada na podstawie art. 373 prawa upadłościowego i naprawczego

Jak wskazał Sąd Najwyższy – wobec prokurenta nie jest dopuszczalne orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 upn) za  brak zgłoszenia wniosku o upadłość spółki w prawem wymaganym terminie (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 marca 2013 r., sygn. akt V CSK 177/1):

Surowe konsekwencje niezgłoszenia we właściwym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, wynikające z art. 373 ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112), dotyczą wyłącznie osób zobowiązanych do zgłoszenia takiego wniosku. Wobec prokurentów, którym doktryna prawa przypisuje możliwość takiego działania, nie mogą zostać orzeczone zakazy określone we wskazanym przepisie.

Źródło: SN.pl