Wróć do artykułów

Zakres odpowiedzialności wspólnika spółki jawnej za długi spółki

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
10.05.2013
Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego  z dnia 28 lutego 2013 r.  – sygn. alt sygn. III CZP 108/12:

Wspólnik spółki jawnej, który spełnił świadczenie na rzecz wierzyciela tej spółki, może żądać od innego jej wspólnika zwrotu  odpowiedniej części tego świadczenia wraz z kosztami procesu wytoczonego przeciwko niemu, chyba że pozwany wspólnik skutecznie podniesie zarzut wadliwego prowadzenia procesu przez wspólnika pozwanego przez wierzyciela.

Źródło: sn.pl