Wróć do artykułów

Brak uprawnień wspólnoty do żądania odszkodowania z tytułu rękojmi.

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
15.11.2013
W wyroku z dnia 14 marca 2013r., sygn. akt I CSK 379/12, Sąd Najwyższy wskazał, że:

Wspólnota mieszkaniowa nie może dochodzić roszczeń odszkodowawczych związanych z wadami fizycznymi lokalu, przysługujących współwłaścicielowi tego lokalu w stosunku do sprzedawcy, nawet w razie ich przelewu na rzecz wspólnoty.

Źródło: www.sn.pl