Wróć do artykułów

Zbieg podstaw do żądania zapłaty kary umownej

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
07.03.2014
Jak wskazał Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 18 lipca 2012r. (sygn. akt III CZP):

Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie odstępującej od umowy wzajemnej, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy.

(Źródło: OSNC 2013, nr 2, poz. 17)