Wróć do artykułów

Sposób miarkowania kary umownej

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
24.03.2014
Jak stanowi Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2013r. (sygn. akt I CSK 124/13):
W sprawie o zapłatę kary umownej zastrzeżonej na wypadek uchybienia terminowi spełnienia świadczenia, ocena, czy kara ta jest nadmiernie wygórowana (art. 484 § 2 k.c.), powinna uwzględniać wysokość kary umownej zastrzeżonej w tej umowie na wypadek odstąpienia od niej.
(Źródło: Biuletyn SN nr 2/2014)