Wróć do artykułów

Niezgodność zarzutu przedawnienia z zasadami współżycia społecznego

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
17.04.2014
Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn. akt IV CSK 611/12:

Podniesienie przez placówkę leczniczą zarzutu przedawnienia w sprawie, w której doszło do opóźnienia w dochodzeniu roszczenia o zadośćuczynienie przez osobę dotkniętą w młodym wieku ciężkimi schorzeniami i pozostającą od początku biegu przedawnienia w stałym leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnym, może być uznane za nadużycie prawa (art. 5 k.c.).

Źródło: OSNC-ZD 2014, nr A, poz. 16)