Wróć do artykułów

Dopuszczalność badania nieważności umowy zawartej przez pełnomocnika

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
28.04.2014
Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2013 r., sygn, akt II CSK 458/12:

Brak podstaw do zastosowania w okolicznościach sprawy art. 105 in fine k.c. nie wyłącza możliwości badania, czy mimo to czynność prawna dokonana z udziałem osoby trzeciej i pełnomocnika mocodawcy była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.).

Źródło: OSNC-ZD 2014, nr A, poz. 10