Wróć do artykułów

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej a możliwość przejazdu pojazdów mechanicznych

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
19.05.2014
Sąd Najwyższy wskutek pytania prawnego:

Czy w świetle przepisu artykułu 145 § 1 kodeksu cywilnego odpowiednim dostępem do drogi publicznej jest zawsze dostęp pojazdem samochodowym czy też przeciwnie, położenie nieruchomości władnącej może uzasadniać przyjęcie, że odpowiednim dostępem do drogi publicznej jest piesze przejście, w sytuacji, w której wykonanie dojazdu pojazdem samochodowym jest technicznie możliwe, lecz pociągnie za sobą ingerencję w nieruchomości obciążone w postaci utraty dotychczasowego charakteru lub zmiany przeznaczenia?

Podjął w dniu 14 maja 2014r. Uchwałę (sygn. akt III CZP 14/14) o treści:

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej (art. 145 § 1 k.c.) powinien obejmować także możliwość przejazdu pojazdów mechanicznych, chyba że nie uzasadniają tego potrzeby nieruchomości władnącej, konfiguracja granic, ukształtowanie terenu lub interes społeczno-gospodarczy.

Źródło: sn.pl