Wróć do artykułów

Kontrakty menedżerskie oskładkowane

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
30.07.2015

Najistotniejsze informacje:

Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki kapitałowej jest zawarta z tą spółką umowa o świadczenie usług menedżerskich, a nie płacenie składek ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Sąd Najwyższy podkreślił, że sprawowanie funkcji członka zarządu spółki w ramach zawartego kontraktu menedżerskiego nie jest wykonywaniem działalności gospodarczej.
Skutki dla obrotu gospodarczego:
1. Uchwała dotyczy spółki akcyjnej, jednak z uwagi na analogiczność regulacji ten sam problem dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
2. Powstaje niebezpieczeństwo, że ZUS zwróci się do spółek o nieuregulowane składki wraz z odsetkami nawet za pięć ostatnich lat,
3. Dla optymalizacji kosztów należy wprowadzić zmiany w sposobie wynagradzania, np. poprzez zmianę wynagrodzenia z kontraktu menadżerskiego na wynagrodzenia z tytułu powołania do zarządu spółki. Takie świadczenie jest obecnie traktowane jako świadczenie niepodlegające oskładkowaniu ZUS. Dla bezpieczeństwa zalecamy jednakże występowanie o indywidualne interpretacje.

Źródło:
Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 17.06.2015 r. (sygnatura akt III UZP 2/15)
http://sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?Izba=Pracy