Wróć do artykułów

Umowa zawarta w ramach działalności gospodarczej może być uznana za umowę o pracę

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
13.08.2015

Przedsiębiorcy, którzy wykonują swoją działalność gospodarczą za pośrednictwem osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą muszą pamiętać o tym, że żeby stosunek prawny łączący ich z tymi osobami nie został poczytany za stosunek pracowniczy muszą być spełnione jednocześnie dwie podstawowe przesłanki:

  1. Treść umowy o świadczenie usług, która kreuje obowiązki stron nie mające charakteru pracowniczego podporządkowania,
  2. Po zawarciu umowy musi ona zostać faktycznie wcielona w życie co oznacza, że nie może ona stanowić jedynie zasłony pod osłoną której świadczona jest praca pod kierownictwem pracodawcy.

Z praktyki Kancelarii można dostrzec, że przedsiębiorcy zazwyczaj poprzestają na pobraniu z Internetu wzoru umowy często niedostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej co może przysporzyć poważnych kłopotów w przyszłości. Z tych powodów zarówno wskazane wyżej warunki (lit. a i b) już na wstępie nie są spełnione co naraża prowadzoną formę na poważne ryzyko finansowe.

Powyższa problematyka, była przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, który w uzasadnieniu wyroku z dnia 24 czerwca 2015r. (sygn. akt II PK 189/14) wskazał, że sama umowa i fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie uniemożliwia przyjęcia, że w danej sytuacji faktycznie były wykonywane obowiązki pracownicze.

 

Źródło:

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20PK%20189-14-1.pdf