Wróć do artykułów

Brak możliwości ponownego pozwania za stosowanie klauzuli abuzywnej

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
02.02.2016

20.11.2015 r, Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt ​III CZP 17/15 podjął uchwałę, która rozstrzyga problem dotyczący pozywania przedsiębiorcy za używanie przez niego we wzorcu umowy klauzul abuzywnych, tzn. klauzul niedozwolonych.

SN jednoznacznie opowiedział się za stanowiskiem, zgodnie z którym ten sam przedsiębiorca nie może zostać pozwany kolejny raz, w sytuacji gdy nadal stosuje wzorzec umowny zawierający klauzule niedozwolone, wpisane do odpowiedniego rejestru, a sprawa została już prawomocnie osądzona w tej kwestii.

Ponadto SN nie wykluczył możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności innego przedsiębiorcy, który stosuje klauzulę uznanę została za abuzywną w postępowaniu, którego nie był stroną.

Podjęta uchwała nie ma statusu zasady prawnej, jednak stanowi ona wskazówkę dla Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odnośnie wydawanych przez niego rozstrzygnięć.

Uchwała Sądu Najwyższego z dn. 20.11.2015 r, sygn. akt ​III CZP 17/15

źródło: www.sn.pl