Wróć do artykułów

Wejście w życie ustawy inwigilacyjnej

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
19.02.2016

W dn. 7 lutego 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pobierania przez służby specjalne danych telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych oraz prowadzenia kontroli operacyjnej wprowadzone przez Ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa potocznie zwana jest ustawą inwigilacyjną.

Przyznane uprawnienia rozszerzają kompetencje takich organów jak policja, Straż Graniczna, ABW i AW, SKW i SWW, CBA, Służba Celna.
Zwiększone uprawnienia policji i innych służb specjalnych dotyczą także informacji związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Organy policji i służb specjalnych mogą nieodpłatnie w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych uzyskiwać dane niestanowiące treści przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej albo przekazu w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Ponadto udostępnianie danych telekomunikacyjnych lub internetowych odbywa się bez udziału pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość taka jest przewidziana w porozumieniu zawartym między Szefem Służby Celnej, a tym podmiotem.
Dane telekomunikacyjne lub internetowe, które mające znaczenie dla postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego, Szef Służby Celnej albo dyrektor izby celnej przekazuje prokuratorowi właściwemu ze względu na siedzibę organu przekazującego. Prokurator podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych danych.
Dane telekomunikacyjne lub internetowe, które nie mają znaczenia dla postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego, podlegają niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.

Źródło:
sejm.gov.pl