Wróć do artykułów

Przesłanki zaskarżania uchwał

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
18.03.2016

Uchwałą z dnia 10 marca 2016 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął problem powstały na kanwie art. 249 § 1 k.s.h.
SN orzekł, że: sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki nie jest samodzielną przesłanką uzasadniającą uwzględnienie powództwa o uchylenie tej uchwały.
Na gruncie wspomnianego przepisu powstało zagadnienie interpretacyjne dotyczące możliwości wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sąd Najwyższy badał czy zaistnienie tylko jednej przesłanki z art. 249 § 1 k.s.h. jest wystarczającą podstawą do uchylenia uchwały wspólników.
Zgodnie z orzeczeniem, aby zaskarżenie uchwały było skuteczne muszą zachodzić dwa warunki, a więc sprzeczność z umową bądź dobrymi obyczajami, a ponadto uchwała musi godzić w interesy spółki lub ma mieć na celu pokrzywdzenie wspólnika.
Samo naruszenie postanowień umowy spółki nie może stanowić samoistnej przesłanki zaskarżenia uchwały.
Źródło: http://sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemID=946&ListName=Zagadnienia_prawne