Wróć do artykułów

Znana urzędowo przeszkoda a oddalenie wniosku o wpis w księdze wieczystej

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
23.03.2016

Uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął budzącą wątpliwość kwestię, dotyczącą oddalenia wniosku o wpis w księdze wieczystej. W najnowszym orzeczeniu SN przyjął, że sąd może oddalić wniosek o wpis do księgi wieczystej, jeżeli istnieje znana mu urzędowo przeszkoda do jego dokonania.
Normatywną podstawą komentowanego problemu jest art. 626(9) k.p.c., który stanowi że, sąd oddala wniosek o wpis, jeżeli brak jest podstaw albo istnieją przeszkody do jego dokonania.
Na kanwie komentowanego przepisu powstały rozbieżne poglądy zarówno doktryny jak i judykatury dotyczące możliwości odmowy wpisu, gdy pewne przeszkody do jego dokonania są sądowi znane urzędowo.
Uchwała 7 sędziów rozstrzyga powstałe wątpliwości, jednoznacznie umożliwiając oddalenie wniosku o wpis, z uwagi na wiedzę sądu dotyczącą przeszkód w dokonaniu wpisu w księdze wieczystej.

Źródła: http://sn.pl
Kodeks postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 r.