Wróć do artykułów

Odwołanie darowizny w stosunku do jednego z małżonków

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
04.04.2016

Sąd Najwyższy dnia 31 marca 2016 r. podjął uchwałę w składzie 7 sędziów, w której podtrzymał dotychczasowe stanowisko wyrażone w Uchwale SN z dnia 28 września 1979 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 15/79,mającej moc zasady prawnej.
Uchwała SN kontynuuje linię orzeczniczą zgodnie, z która, w razie odwołania darowizny w stosunku do jednego z małżonków rzecz darowana staje się przedmiotem współwłasności obojga małżonków w częściach równych, a darczyńca może żądać przeniesienia na niego udziału należącego do małżonka, w stosunku, do którego darowiznę odwołał.
W sytuacji, gdy przeniesienie własności udziału należącego do małżonka, któremu darczyńca odwołał oświadczenie o darowiźnie nie jest możliwe, ten zobowiązany jest do zwrotu wartości udziału zgodnie z regulacją art. 405 k.c.

Źródło:
http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/EditForm/V-CSK-0444_14.pdf