Wróć do artykułów

Rezygnacja z pełnienia funkcji przez likwidatora

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
26.04.2016

Uchwałą podjętą w składzie 3 sędziów Sąd Najwyższy rozstrzygnął wątpliwości dotyczące skuteczności złożenia oświadczenia woli likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji o rezygnacji z pełnienia tej funkcji wobec jedynego wspólnika spółki.
Sąd Najwyższy stanął na stanowisku zgodnie, z którym: „nie jest skuteczne oświadczenie woli jedynego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji o rezygnacji z pełnionej funkcji złożone jedynemu wspólnikowi tej spółki.”
Sąd Najwyższy opowiedział się zatem za stanowiskiem, zgodnie z którym w przypadku rezygnacji jedynego likwidatora oświadczenie o rezygnacji z tej funkcji zostało powinno zostać złożone pełnomocnikowi powołanemu uchwałą zgromadzenia wspólników. W przypadku gdy w spółce powołana jest rada nadzorcza oświadczenie likwidatora złożone temu organowi także będzie należało uznać za skuteczne.
Orzeczenie wpisuje się w linię orzeczniczą ostatnich lat, uzupełniając ją w sposób spójny.

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemID=884&ListName=Zagadnienia_prawne