Wróć do artykułów

Klient niewypłacalnego biura podróży może dochodzić zwrotu zapłaty od ubezpieczyciela

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
10.06.2016

Klient niewypłacalnego biura podróży jest legitymowany do dochodzenia  zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną od ubezpieczyciela zobowiązanego z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej.
Dnia 19 maja 2016 r. Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Sądu Okręgowego w Krakowie uznając, że poszkodowany klient biura ma roszenie o zwrot opłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną. W konsekwencji legitymowany do dochodzenia roszczeń jest również bezpośrednio poszkodowany klient a nie tylko marszałek województwa .
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o usługach turystycznych beneficjentem gwarancji ubezpieczeniowej jest marszałek województwa. Sąd Najwyższy w ślad na Sądem II instancji uznał, że legitymację do dochodzenia roszczeń o zwrot wpłaty za imprezę turystyczną dochodzić ma także klient niewypłacalnego biura podróży, i takie uprawnienie wynika z art. 393 k.c., zgodnie z którym jeżeli w umowie zastrzeżono, że dłużnik spełni świadczenie na rzecz osoby trzeciej, osoba ta, w braku odmiennego postanowienia umowy, może żądać bezpośrednio od dłużnika spełnienia zastrzeżonego świadczenia.
Wypłata środków następuje zawsze na rzecz klienta niewypłacanego biura podróży, a marszałek województwa uruchamia procedurę wypłaty środków z gwarancji bankowej biur turystycznych.

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemID=970&ListName=Zagadnienia_prawne