Wróć do artykułów

Możliwości dofinansowania dla sektora gier wideo

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
22.06.2016

W dniach od 1 czerwca do 16 sierpnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego GameINN w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”. Zainteresowani przedsiębiorcy wniosek powinni złożyć w formie elektronicznej przy wykorzystaniu specjalnej platformy, stworzonej dla celów realizacji programu.
Program GameINN ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym, a jego inicjatorem jest Porozumienie Polskie Gry. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy zajmują się opracowaniem i wdrażaniem nowych, innowacyjnych na skalę co najmniej krajową produktów i technologii dla branży kreatywnej.
Obszarami tematycznymi, na których skupiać się będą działania Programu to:

1. Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
2. Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
3. Zastosowania Sztucznej Inteligencji,
4. Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
5. Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
6. Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
7. Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu programu GAMEINN to 80 mln zł. Beneficjentami programu są przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców.

Program oferuje pomoc publiczną w formie dotacji dla przedsiębiorstw, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe w sektorze produkcji gier wideo we wskazanych obszarach tematycznych. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców opracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych na skalę co najmniej krajową produktów i technologii dla branży kreatywnej. Projekty w ramach Programu będą mogły być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub w formie konsorcjum przedsiębiorstw.
Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju : http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3122016gameinn/