Wróć do artykułów

Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji – podstawowe informacje

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
25.07.2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach projektu pilotażowego „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Finansowego Wsparcia Innowacji” i od dnia 18 lipca 2016 r. przyjmowane są wnioski o udzielenie pożyczki na preferencyjnych warunkach. Wystarczy znaleźć inwestora, prowadzić działalność w formie spółki kapitałowej i być innowacyjnym.

Celem projektu jest finansowanie nowatorskich projektów, znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju. Śródki mają służyć finansowaniu tworzenia lub rozwoju przedsiębiorstw działających w formie spółki kapitałowej, a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki akcyjnej.
Środki oferowane PARP pozwalają młodym przedsiębiorcom, których działalność jest innowacyjna pozyskać źródło finansowania oraz rozwój przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo działające w formie spółki kapitałowej może ubiegać się o udzielenie pożyczki w kwocie od 200 tys. zł do 2 mln zł, jednak jej wysokość nie może przewyższać równowartości środków pozyskanych od inwestora prywatnego w drodze emisji udziałów lub akcji. Fundusz Pożyczkowy wymaga zaangażowania kapitału prywatnego w postaci podpisanej umowy inwestycyjnej, na podstawie, której inwestor kapitałowy zobowiąże się do dokapitalizowania przedsiębiorstwa będącego pożyczkobiorcą kwotą, która stanowi równowartość kwoty wnioskowanej pożyczki.
Przedsiębiorca zobowiązany jest jedynie do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz przedłożenia aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Jeżeli w ramach projektu wspartego pożyczką przedsiębiorca nabędzie lub wytworzy rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe, których wartość przekracza 20 000 zł, pożyczkobiorca zobowiązany jest na nich ustanowić zastaw rejestrowy na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Maksymalny okres na jaki udzielana jest pożyczka to 8 lat w przypadku spółek w fazie startowej oraz 6 lat w przypadku spółek zarejestrowanych nie wcześniej niż 55 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 5 % rocznie, a kwota przeznaczona na dofinansowanie w tegorocznej edycji konkursu wynosi 106 mln zł.