Wróć do artykułów

Dochodzenie odszkodowania za opóźniony lot

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
08.08.2016

Zgodnie z rozporządzeniem unijnym ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, w przypadku opóźnienia lotu o ponad trzy godziny pasażerom przysługuje odszkodowanie od linii lotniczej obsługującej dany rejs.

Również za takim stanowiskiem opowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniach z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Rozporządzenie unijne wskazuje, że pasażerowie otrzymują odszkodowanie w wysokości:

  1. 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
  2. 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
  3. 600 EUR dla wszystkich innych lotów.

Przy określaniu odległości, podstawą jest ostatni cel lotu, do którego przybycie pasażera nastąpi po czasie planowego przylotu na skutek opóźnienia spowodowanego odmową przyjęcia na pokład lub odwołaniem lotu.

Odszkodowanie jest wypłacane w gotówce, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowym lub czekami bankowymi albo za pisemną zgodą pasażera, w bonach podróżnych.

NSA wskazał, że za takim rozwiązaniem opowiedział się również Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, który przesądził, że jeżeli opóźnienie wynosi ponad trzy godziny, stosuje się rozporządzenie unijne, o którym mowa powyżej.

Pasażerom przysługują dwie drogi dochodzenia odszkodowania. Na drodze postępowania sądowego poprzez złożenie powództwa cywilnego do sądu, lub na drodze administracyjnej poprzez skierowanie  skargi do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, którą poprzedzać powinna odmowa uznania reklamacji pasażera przez przewoźnika.

Ponadto w Polsce działa Komisja Ochrony Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, która udziela pasażerom wszelkich niezbędnych informacji związanych z utrudnieniami w ruchu lotniczym.

 

Źródło:

http://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/zlozenie-skargi

http://www.rp.pl/Ubezpieczenia-i-odszkodowania/308029882-Pasazerom-opoznionych-lotow-nalezy-sie-odszkodowanie—wyrok-Naczelnego-Sadu-Administracyjnego.html?#ap-2