Wróć do artykułów

Korzystanie z opieki zdrowotnej poza systemem NFZ

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
23.08.2016

Sąd Najwyższy w Uchwale 7 sędziów z maja tego roku orzekł, że poszkodowany w wypadku samochodowym może żądać, aby z polisy sprawcy pokryte zostały koszty leczenia oraz rehabilitacji przeprowadzonej poza systemem NFZ.

SN stwierdził, że „Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 kc).”

Jeżeli koszty leczenia w placówce medycznej prywatnej będą uzasadnione i celowe, ubezpieczyciel nie ma podstaw wymagać udania się przez poszkodowanego do publicznego ośrodka zdrowia.

W myśl komentowanej uchwały Sądu Najwyższego, każdy poszkodowany w wypadku będzie uprawniony do żądania zwrotu z polisy OC sprawcy kosztów leczenia związanych z uzyskaniem świadczenia medycznego u prywatnego lekarza, bez względu na to czy w pierwszej kolejności skorzystał z bezpłatnej publicznej służby zdrowia.

Źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20CZP%2063-15.pdf