Wróć do artykułów

Zaniżanie odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe – klauzula niedozwolona

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
26.09.2016

Wyrokiem z dnia 9 sierpnia 2016 r. (sygn. akt: II CSK 743/15) Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię tzw. niedoubezpieczenia, czyli zmniejszania przez firmy ubezpieczeniowe odszkodowania.
SN  wskazał, że niedozwolona jest klauzula umowna zawarta w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia majątkowego ustalonych przez ubezpieczyciela, ograniczająca jego odpowiedzialność za szkodę będącą skutkiem wypadku ubezpieczeniowego proporcjonalnie do wartości przedmiotu ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczającym jest konsument, z którym ta klauzula nie została indywidualnie uzgodniona, a kształtuje jego prawa w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza jego interesy.
W wyroku wskazano, że w ubezpieczeniach majątkowych regułą powinna być wypłata odszkodowania odpowiadającego w pełni wysokości szkody. Jedyną granicę stanowi suma ubezpieczenia, gdyż ona odpowiada wysokości składki.
SN zastosowanie przez firmę ubezpieczeniową niedoubezpieczenia, czyli zaniżenia wysokości odszkodowania, uznał za niedozwoloną klauzulę umowną.

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?ItemID=11236&ListName=Orzeczenia3&FormaOrzeczenia=wyrok+SN&Izba=Izba+Cywilna