Wróć do artykułów

Zwrot towaru bez paragonu jest dopuszczalny

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
07.11.2016

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie uznał za niedozwoloną klauzulę umowną zapis o treści „Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi”.
SOKiK rozstrzygnął tym samym wątpliwość dotyczącą konieczności przedstawienia paragonu, który miałby stanowić dowód zakupu wobec sprzedawcy przy zwrocie zakupionej rzeczy. Klauzula niedozwolona (abuzywna) została wpisana do rejestru UOKiK pod pozycją 6526.
Sąd uznał, że paragon stanowi jedynie dowód, że dana transakcja miała miejsce, a zatem jego przedstawienie nie powinno być bezwzględnym warunkiem przyjęcia reklamacji bądź zwrotu a konieczność jego okazywania jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i rażąco godząca w interesy konsumenta.
Innymi dowodami, oprócz paragonu zgodnie z komentowanym orzeczeniem mogą być m.in. wydruki z terminali kart płatniczych czy wyciągi z kart kredytowych. Ponadto Sąd wskazał, że sprzedawca nie może przenosić odpowiedzialności za towar na konsumenta, w sytuacji, gdy ten nie dysponuje paragonem ani innym dowodem zakupu, gdyż obowiązek taki spoczywa na przedsiębiorcy. Wykazanie, że towar został nabyty u danego przedsiębiorcy nie może sprowadzać się wyłącznie do warunku okazania paragonu, którego konsument może nie posiadać.