Wróć do artykułów

Bitcoin- kwestie podatkowe

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
28.11.2016

Bitcoin jest wirtualnym środkiem płatniczym i takie jest jego przeznaczenie. Za takim stanowiskiem opowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-264/14 Hedqvist).

Mimo, że zarówno w prawie polskim jak i międzynarodowych regulacjach nie ma definicji legalnej konieczne było rozstrzygniecie jak należy opodatkować transakcje zawierane przy wykorzystaniu tego środka płatniczego.
Osoba zajmująca się handlem wirtualną walutą zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego w wymiarze 18% oraz 32%. Dla celów opodatkowania VAT bitcoin jest traktowany jak środek płatniczy i podlega zwolnieniu od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Tak rozstrzygnęło sporną kwestię rozliczenia przychodu ze sprzedaży Ministerstwo Rozwoju i Finansów.
Ze względu na znaczną popularyzację użycia cyfrowej waluty niezbędne jest wprowadzenie nie tylko na szczeblu krajowym, ale również międzynarodowym specjalnych regulacji, które uszczegółowiłyby i skonkretyzowały zasady zawierania transakcji przy pomocy bitcoinów.