Wróć do artykułów

Użytkowanie wieczyste a prawo zasiedzenia nieruchomości

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
12.12.2016

9 grudnia 2016 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 57/16) uchwałą powiększonego składu 7 sędziów rozstrzygnął, że samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć własność tej nieruchomości przez zasiedzenie.

Dotychczas istniała rozbieżność w orzeczncitwie sądowym, w szczególności z powołaniem się na tezy postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2012 r., II CSK 127/11 i uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r., III CZP 8/14 stwierdził, twierdzono, że samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste nie
może nabyć przez zasiedzenie własności nieruchomości, może stać się nabywcą wyłącznie użytkowania wieczystego.

 

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemID=808&ListName=Zagadnienia_prawne