Wróć do artykułów

Nowy sposób liczenia terminów w prawie cywilnym

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
09.01.2017

 

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje w polskim porządku prawnym nowy sposób liczenia terminów. A wszystko za sprawą noweli kodeksu cywilnego i nowego brzmienia art. 115 k.c.

Zgodnie z nowym brzmieniem jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Wprowadzona zmiana spowoduje, że jeżeli koniec terminu przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upłynie następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 

Nowe brzmienie art. 115 stosuje się do terminów, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie ustawy. Oznacza to, że dla wszystkich czynności, w których termin przypada w sobotę po
1 stycznia 2017 r., ostatni dzień dla dokonania czynności będzie przesunięty na pierwszy dzień niebędący wolnym od pracy ani sobotą.